maskmask

Odpady poprodukcyjne

Jedną z gałęzi naszej oferty jest skup odpadów poprodukcyjnych. Usługa obejmuje odbiór takich odpadów od Klienta oraz ich transport. Oferta jest skierowana przede wszystkim do firm produkcyjnych, które zmagają się z problemem niewykorzystanych i zalegających półproduktów, powstałych podczas procesu wytwarzania różnych wyrobów. Prawo mówi, że aby uznać odpad za poprodukcyjny, jego posiadacz nie może znaleźć dla niego żadnego zastosowania. Według obowiązujących przepisów odpadów z tworzyw sztucznych należy się w odpowiedni sposób pozbyć. Najlepszym rozwiązaniem jest przekazanie ich wyspecjalizowanej w utylizacji odpadów firmie takiej, jak nasza. Zapewniamy, że zajmiemy się tą kwestią kompleksowo. Odpady przewozimy własnym transportem po wcześniejszym uzgodnieniu dogodnego dla Ciebie terminu. Oprócz tego wystawiamy kartę przekazania odpadów, a odebrane półprodukty poddajemy recyklingowi.

Zastosowanie odpadów z tworzyw sztucznych

Recykling odpadów z tworzyw sztucznych przyczynia się do zmniejszenia ilości śmieci na wysypiskach. Kolejną zaletą tego procesu jest możliwość wytworzenia nowych produktów. Z odzyskanych odpadów poprodukcyjnych wykonuje się bowiem, m.in. przedmioty codziennego użytku takie, jak worki na śmieci, pudełka czy doniczki. Otrzymywany podczas obróbki polimer znajduje również zastosowanie w budownictwie jako materiał zastępczy dla betonu i jest wykorzystywany do produkcji kostki brukowej oraz kostki uszczelniającej rowy melioracyjne wokół domów (jest to zabezpieczenie przed ewentualnym podtopieniem). Z polimeru można również wyprodukować lekkie i wytrzymałe blaty do stołów lub ławek szkolnych oraz wykorzystać go jako wyłożenie wałów przeciwpowodziowych.

Odpad poprodukcyjny - sposób na minimalizację strat produkcji

Odpad poprodukcyjny jest nie tylko produktem ubocznym procesu produkcyjnego, ale także wartościowym zasobem, który może pomóc zminimalizować straty produkcyjne. Poprzez jego odpowiednią segregację i recykling, firmy mają możliwość odzyskania części surowców. Zwróćmy jednak uwagę na odpowiednią utylizację takiego odpadu - nie może on trafić do zwykłego kontenera na śmieci. Odpad poprodukcyjny bez odpowiedniego postępowania może stwarzać zagrożenie dla środowiska, w tym doprowadzić do przedostania się toksycznych substancji do ekosystemu. Właściwe gospodarowanie takim odpadem to zobowiązanie prawne, ale również ekonomiczne oszczędności i pozytywny wpływ na wizerunek firmy. Zasada ta ma również zastosowanie w przypadku recyklingu palet, który jest kolejnym obszarem naszej działalności.