maskmask

Jak przetwarzać palety z tworzyw sztucznych?

Palety z tworzyw sztucznych, podobnie jak ich drewniane odpowiedniki, wykorzystuje się w transporcie i magazynowaniu towarów. Ich żywotność jest stosunkowo długa, ale jak każdy materiał również i tworzywo sztuczne z czasem się zużywa. W takich sytuacjach pojawia się pytanie dotyczącego tego, jak utylizować palety. Polskie przepisy wyraźnie wskazują na obowiązek ich recyklingu. Jak to wygląda w praktyce? O tym piszemy w niniejszym artykule.

Znaczenie recyklingu palet z tworzyw sztucznych

Recykling palet z tworzyw sztucznych ma ogromne znaczenie dla ochrony środowiska, gdyż pozwala na ograniczenie zużycia surowców naturalnych oraz zmniejszenie ilości odpadów trafiających na wysypiska. Takie korzystne rozwiązanie dla środowiska istotnie wpływa też na wizerunek przedsiębiorców, którzy w ten sposób mogą umacniać swoją pozycję na rynku jako przedstawiciele firm dbających o dobro wspólne. Poza tym dla wielu z nich oddawanie palet do specjalnych punktów utylizacji jest również gwarancją korzyści ekonomicznych, gdyż zwalnia z konieczności np. opłaty podatku związanego z ochroną środowiska.

Na czym polega recykling palet z tworzyw sztucznych?

Proces przetwarzania palet z tworzyw sztucznych składa się z kilku etapów. Na wstępie, palety są zbierane i sortowane według rodzaju tworzywa, z którego zostały wykonane. Następnie, palety są poddawane procesowi mycia, aby usunąć wszelkie zanieczyszczenia oraz przygotować je do dalszego przetwarzania. Po umyciu palet następuje etap rozdrabniania, który polega na zmniejszeniu ich wielkości za pomocą specjalnych maszyn. Dzięki temu uzyskane kawałki tworzywa są łatwiejsze do transportu oraz przetworzenia na nowe produkty.

W kolejnym etapie procesu recyklingu palet z tworzyw sztucznych oddzielane są elementy metalowe od reszty tworzywa. Jest to ważne, gdyż metale mogą negatywnie wpłynąć na jakość przetworzonego materiału oraz utrudnić dalsze etapy recyklingu. Po oddzieleniu metali przetwarzane tworzywo jest poddawane procesowi regranulacji. Polega on na stopieniu rozdrobnionego materiału i formowaniu go w granulat o jednolitej wielkości. Granulat ten może być następnie wykorzystany do produkcji nowych wyrobów z tworzyw sztucznych.