maskmask

Drugie życie odpadów poprodukcyjnych. Co można z nich wytworzyć?

Recykling tworzyw sztucznych to proces, który ma na celu przekształcenie zużytych materiałów w nowe produkty. Dzięki temu zmniejsza się ilość odpadów trafiających na wysypisko, a jednocześnie oszczędza się surowce naturalne i energię potrzebną do produkcji nowych tworzyw.

Rodzaje tworzyw sztucznych nadających się do recyklingu

Najczęściej przetwarzane tworzywa sztuczne to:

  • Polietylen (PE) – powszechnie stosowany w opakowaniach, foliach czy rurach,
  • Polipropylen (PP) – używany m.in. w produkcji mebli, samochodów czy zabawek,
  • Polichlorek winylu (PVC) – znajdujący zastosowanie w oknach, drzwiach, rurach czy podłogach,
  • Polistyren (PS) – występujący głównie w opakowaniach żywności czy materiałach izolacyjnych,
  • Polietylentereftalan (PET) – wykorzystywany głównie w produkcji butelek czy pojemników na żywność.

Recykling tworzyw sztucznych może przebiegać na kilka sposobów, jednak najbardziej popularna jest metoda mechaniczna. Proces ten polega na segregacji odpadów poprodukcyjnych według rodzaju tworzywa, rozdrabnianiu tworzyw na mniejsze fragmenty, przeprowadzeniu procesu mycia i oczyszczania z zanieczyszczeń oraz stopieniu tworzyw i uformowaniu ich w granulat, który może być ponownie wykorzystany jako surowiec do produkcji nowych przedmiotów.

Produkty wytwarzane z recyklingu tworzyw sztucznych

Odpady poprodukcyjne mogą być przetworzone na wiele różnych produktów, takich jak:

  • Opakowania – recyklowane tworzywa sztuczne mogą być wykorzystywane do produkcji opakowań na żywność, kosmetyki czy chemię gospodarczą,
  • Elementy budowlane – z recyklingu PP i PE można wytworzyć rury, kształtki, profile czy płyty izolacyjne,
  • Wyposażenie wnętrz – przetworzone tworzywa znajdują zastosowanie także w branży meblowej. Przykładem są krzesła, stoły czy półki wykonane z odpadów poprodukcyjnych,
  • Akcesoria ogrodowe – z recyklatu tworzyw sztucznych powstają donice, ławki czy płoty,
  • Elementy infrastruktury miejskiej – z przetworzonych tworzyw produkuje się słupki drogowe, kosze na śmieci czy ławki.

Wykorzystanie tworzyw sztucznych w recyklingu przyczynia się nie tylko do ochrony środowiska, ale także do zmniejszenia kosztów produkcji.