maskmask

Dlaczego rury PCV to świetny materiał recyklingowy?

Rury PCV (właściwy, międzynarodowy skrót to PVC – polyvinylchloride, czyli polichlorek winylu) cieszą się dużą popularnością w branży budowlanej. Jeśli chodzi o instalacje kanalizacyjne, z powodzeniem wypierają rury żelazne. Są od nich lżejsze, nie rdzewieją i cechują się większą wytrzymałością właściwą. PCV jest też bardziej odporne na działanie bakterii w gruncie, a do tego cechuje się niższym tarciem – instalacje wymagają więc wytwarzania mniejszego ciśnienia, czyli – mniejszego zużycia prądu. Rury PCV mogą być użytkowane nawet 50 lat, a po tym czasie i tak są bardzo wartościowym materiałem recyklingowym. Jak to możliwe?

Gdzie wykorzystuje się PCV z recyklingu?

PCV z recyklingu można wykorzystywać jeszcze przez kolejne 100 lat do tzw. niekrytycznych instalacji. Materiał ten trafia głównie do rolnictwa, branży medycznej i ponownie – branży budowlanej. Najczęściej wytwarza się z niego złączki, rynny i kanały kablowe, ale również artykuły ogrodnicze czy… podeszwy butów. Niewiele osób zdaje sobie sprawę z tego, że rury PCV można poddać recyklingowi nawet 7 razy, by znów wyprodukować z nich rury. Dlatego właśnie zostały one uznane za materiał wielorazowy, przyjazny dla środowiska i będący wręcz przykładem idealnego produktu recyklingowego.

Sojusz producentów rur z tworzyw sztucznych

Ciekawostką jest fakt, że Komisja Europejska powołała sojusz, którego zadaniem jest wprowadzenie do 2025 roku 10 mln ton poddanych recyklingowi materiałów do nowych produktów. Członkiem sojuszu zostało między innymi Polskie Stowarzyszenie Producentów Rur i Kształtek z Tworzyw Sztucznych. Cel jest realny. Już w 2010 roku udało się w ten sposób wykorzystać 260 000 ton PCV. W sumie ponad 245 organizacji europejskich związanych z produkcją towarów z tworzyw sztucznych wciąż dopracowuje projekty, zgodnie z którymi nowe produkty mają być jak najbardziej udoskonalane pod kątem czekającego je w przyszłości recyklingu.