maskmask

Co zaliczamy do odpadów poprodukcyjnych?

W procesach produkcyjnych korzysta się z różnego rodzaju surowców i półproduktów. Często jednak nie ulegają one całkowitemu zużyciu. Z części z nich powstają tzw. produkty uboczne, a część staje się odpadem. Czym różnią się te pojęcia i co można zaliczyć do odpadów poprodukcyjnych?

Czym są odpady poprodukcyjne?

Produkt uboczny produkcji i odpad poprodukcyjny rozróżnia się, biorąc pod uwagę użyteczność danego surowca. Produkt uboczny można do czegoś wykorzystać. Za odpady poprodukcyjne uważa się surowce i półprodukty, dla których ich właściciel nie potrafi znaleźć zastosowania i których ma zamiar się pozbyć (lub zobowiązują go do tego przepisy prawa). Odpadami poprodukcyjnymi są m.in.: odpady opakowaniowe, chemia laboratoryjna i tworzywa sztuczne.

Co dzieje się z odpadami poprodukcyjnymi?

Odpady poprodukcyjne muszą trafiać do prowadzonej przez firmę ewidencji, a następnie do utylizacji. Odbiór i utylizację odpadów poprodukcyjnych przedsiębiorcy zlecają wyspecjalizowanym firmom, podpisując tzw. kartę przekazania odpadów. Tego typu podmioty odpowiadają za zgodną z prawem utylizację, a często też zajmują się przetwarzaniem surowców wtórnych, nadając odpadom poprodukcyjnym drugie życie.

Tworzywo z recyklingu przydaje się przy produkcji foliowych worków, donic i pojemników. Wykorzystuje się je także w budownictwie, przy produkcji kostki brukowej czy do budowy wałów przeciwpowodziowych.

Odpadem poprodukcyjnym mogą być też materiały palne, np. wióry z drewna, które można wykorzystać jako opał przemysłowy do wytwarzania ciepła czy elektryczności. Dzięki użyciu odpadów poprodukcyjnych ogranicza się więc wydobycie surowców i wycinkę drzew.

Odpady poprodukcyjne a środowisko naturalne

Odpady poprodukcyjne są sporym zagrożeniem dla środowiska naturalnego. Nielegalnie składowane, mogłyby zanieczyścić środowisko toksycznymi związkami, czy też stanowić zagrożenie pożarowe lub epidemiologiczne. Firmy odbierające odpady poprodukcyjne dysponują odpowiednimi kontenerami do ich przewozu oraz sprzętem umożliwiającym ich unieszkodliwienie i recykling w sposób bezpieczny dla środowiska.