Masz problem z tworzywami?!
Skontaktuj się z nami.


Wtórplast-Recykling

img_2

Zakład powstał w 1989 roku w celu prowadzenia recyklingu tworzyw sztucznych. Aktualnie przerabia około 2 tys. ton odpadów z tworzyw na granulat (przemiał) przeznaczony do wykorzystania w procesach produkcyjnych.

Głównymi odbiorcami tego surowca są małe i średnie zakłady produkujące wyroby z tworzyw sztucznych.

Zakład wyposażony jest w specjalistyczne maszyny i urządzenia o dużej wydajności niezbędne do rozdrabniania odpadów z tworzyw w różnych postaciach i rozmiarach. W zakresie tworzyw sztucznych zapewniamy kompleksową obsługę.

Jako zakład recyklingu odpadów z tworzyw prowadzimy odzysk /recykling/ tworzyw sztucznych termoplastycznych zgodnie z obowiązującą ustawą o odpadach z 27 kwietnia 2001 r, oraz ustawą o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami z 11 maja 2001 r.

Fachowość, konkurencyjność oraz rzetelność sprawiły, że grono zadowolonych klientów ciągle się poszerza.
Zajmując się skupem surowców wtórnych w dużym stopniu przyczyniliśmy się także do podnoszenia świadomości ekologicznej społeczeństwa.

Głównym celem naszej firmy jest ciągły rozwój, a także poszerzanie działalności na nowe gałęzie recyclingu.

Specjalizujemy się w odzysku i recyklingu surowców wtórnych w szczególności odpadów z tworzyw sztucznych. Duże doświadczenie pozwala nam na pozyskiwanie surowca najwyższej jakości, który w dalszej kolejności przeznaczony jest do powtórnego wykorzystania. Odpady pozyskujemy na terenie całego kraju.

Wystawiamy karty przekazania odpadów.

Posiadamy wszystkie wymagane zezwolenia niezbędne do prowadzenia działalności.

Serdecznie zapraszamy do współpracy. Gwarantujemy miłą i profesjonalną obsługę, konkurencyjne ceny, dostosowane do klienta warunki płatności, a także własny transport.

 

W NASZEJ INSTYTUCJI REALIZOWANE JEST PRZEDSIĘWZIĘCIE:

STAŻE I SZKOLENIA PRAKTYCZNE PRACOWNIKÓW/NIC NAUKOWYCH JEDNOSTEK NAUKOWYCH I PRACOWNIKÓW/NIC NAUKOWYCH, NAUKOWO-DYDAKTYCZNYCH I DYDAKTYCZNYCH UCZELNI W PRZEDSIĘBIORSTWACH”

REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO

PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI


PRIORYTET VIII REGIONALNE KADRY GOSPODARKI

DZIAŁANIE 8.2 TRANSFER WIEDZY

PODDZIAŁANIE 8.2.1 WSPARCIE DLA WSPÓŁPRACY SFERY NAUKI
I PRZEDSIĘBIORSTW. 

Galeria

Brak tytulu Brak tytulu Brak tytulu Brak tytulu Brak tytulu Brak tytulu

Recykling

Recykling

Ostatnie osiągnięcie

Rzetelna firma